ไทย          English

 
  ประวัติโรงพยาบาล    
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานพยาบาลผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์  ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2538  โดยมีแนวความคิดที่ว่า  ในปัจจุบันสังคมเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีวิถีชีวิตจากครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันหลายๆคน มาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็ก และคนในครอบครัว มีความจำเป็นที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ทำให้ไม่มีเวลาที่จะดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของบ้าน

ดังนั้นการจัดตั้งโรงพยาบาลที่มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน จะเป็นประโยชน์กับสังคม ทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง และอบอุ่น บุตรหลานก็จะมีความสบายใจ หมดห่วงหรือกังวลเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ  ทำให้มีเวลาที่จะทำงาน อันก่อให้เกิดความก้าวหน้าแก่ตนเอง และประเทศชาติต่อไป

  คณะผู้บริหาร    
  คุณเชาวฤทธิ์  เรขตานันต์ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
  พญ.ภัทรา  เรขตานันต์ / ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  ผ.ศ.พญ.วสุธิดา  เรขตานันต์ / รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  คุณวรรณา  ไหลหาโคตร / ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
  คุณศิรินันท์  กลิ่นศรีสุข / ผู้อำนวยการแผนกกายภาพบำบัด
  คุณสุนทรี พุทธาสมศรี / ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
  วิสัยทัศน์    
โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์   เป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐานชั้นนำของประเทศ โดยมีบริการที่เป็นเลิศ ปลอดภัย ใส่ใจ และอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน
  คณะแพทย์    
  พญ.ภัทรา  เรขตานันต์ / แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
  ผ.ศ.พญ.วสุธิดา  เรขตานันต์ / แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
  พญ.ชลีรัตน์  ศรีวรกุล / แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  นพ.เฉลิมศักดิ์  ศรีวรกุล / ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
  นพ.สุรัตน์  ทรงพานิช / อายุรแพทย์
  นพ.ประพัฒน์  วงศ์สุทธิกุล / อายุรแพทย์
  นพ.คมวุฒิ  คนฉลาด / แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ :   55/3 ถ.สุทธิสาร เขตห้วยขวาง กทม.10320   Tel: 66 2 693 0733  

© 2017 Golden Years Hospital.   All rights reserved.