ดูแลผู้สูงอายุ

ดังคำขวัญของเรา “ดูแลอบอุ่นเหมือนคุณอยู่บ้าน” ที่โรงพยาบาล โกลเด้นเยียส์ เราให้บริการดูแลผู้สูงอายุทุกท่านด้วยความอบอุ่น เชื่อมั่น และเป็นกันเอง ด้วยทีมงานด้านการแพทย์ การพยาบาล ตลอดจนถึงด้านกายภาพบำบัด ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้รับการดูแลและปรณนิบัติ ด้วยความเข้าใจและการเอาใจใส่ เป็นพิเศษเฉพาะรายดุจญาติมิตร