ไทย          English

    โรงเรียนปัญญารักษ์การบริบาล    
โรงเรียนปัญญารักษ์การบริบาล ในเครือร.พ.โกลเด้นเยียส์ เปิดสอนและฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (6เดือน) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
เรามุ่งหวังให้นักศึกษามีคุณธรรม และความสามารถ เพื่อนำความรู้
ไปประกอบอาชีพ เป็นผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพ
ผู้ช่วยพยาบาล การบริบาล เฝ้าไข้

นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล เมื่อจบหลักสูตรการบริบาลแล้ว สามารถทำงานเป็น
ผู้ช่วยพยาบาล ได้ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐ และเอกชน หรือ
ทำงานส่วนตัว เฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ฯลฯ

ดำเนินการสอนโดยทีมแพทย์ พยาบาล คณาจารย์ ที่มีประสบการณ์สูง
และมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการดูแลผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์การเรียนครบครันทันสมัย
มีอาจารย์ผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด

โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ :   55/3 ถ.สุทธิสาร เขตห้วยขวาง กทม.10320   Tel: 66 2 693 0733  

© 2017 Golden Years Hospital.   All rights reserved.