ไทย          English

    ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยทีมแพทย์ และพยาบาล ตลอด 24 ช.ม.    
ผู้สูงอายุทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ได้ จะได้รับการดูแลอย่างดีทุกด้าน รวมถึงกิจวัตร
ประจำวันต่างๆ เช่น อาบน้ำ แต่งตัว ป้อนอาหาร ให้อาหารทางสายยาง พลิกตัว ฯลฯ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานพยาบาลผู้สูงอายุ
และ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ
แพทย์พยาบาล 24 ชม.
เฝ้าไข้
สถานพยาบาลผู้สูงอายุ บริการทางการแพทย์ที่
ครบครันสำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีโรคประจำตัวต่างๆ
เช่น ใช้เครื่องช่วยหายใจ
ให้อาหารทางสายยาง
พ่นยา ทำแผล ดูดเสมหะ ฯลฯ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
เฝ้าไข้ เฝ้าไข้ ดูแลกิจวัตรประจำวัน
อย่างอบอุ่น ใกล้ชิด
เหมือนคุณอยู่บ้าน
สถานพยาบาลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพลิดเพลินกับสันทนาการ
ที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
และสวนพักผ่อนลอยฟ้า

พร้อมการออกกำลังกายตอนเช้า
และทำกิจกรรมอันหลากหลาย
โดยทีมนักกายภาพบำบัด
เฝ้าไข้
สถานพยาบาลผู้สูงอายุ ที่จอดรถสะดวกสบายมีบริการ
รถพยาบาลที่พร้อมด้วยอุปกรณ์
การแพทย์ฉุกเฉินครบครัน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
เฝ้าไข้
โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับ
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
ห้องรับประทานอาหารห้องครัว
ที่สะอาดถูกสุขอนามัย

Back to Top.
สถานพยาบาลผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ :   55/3 ถ.สุทธิสาร เขตห้วยขวาง กทม.10320   Tel: 66 2 693 0733  

© 2017 Golden Years Hospital.   All rights reserved.