ดูแลผู้สูงอายุทั่วไป

ดังคำขวัญของเรา “ดูแลอบอุ่นเหมือนคุณอยู่บ้าน” ที่โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ เราให้บริการดูแลผู้สูงอายุทุกท่านด้วยความอบอุ่น เชื่อมั่น และเป็นกันเอง ด้วยทีมงานด้านการแพทย์ การพยาบาล ตลอดจนถึงด้านกายภาพบำบัด ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้รับการดูแลและปรนนิบัติ ด้วยความเข้าใจและการเอาใจใส่ เป็นพิเศษเฉพาะรายดุจญาติมิตร...


ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ

ด้วยการดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้รับการดูแลและช่วยเหลือตลอดเวลา ประกอบกับการที่ผู้สูงอายุแต่ละท่านจะมีระดับสุขภาพและความต้องการการช่วยเหลือที่แตกต่างกันนั้น ผู้สูงอายุแต่ละท่านในโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์จะได้รับการประเมินสุขภาพและได้รับการวางแผนการรักษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องและเหมาะสม จากทีมงานการแพทย์การพยาบาล และ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ...


ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านความจำ

สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านความจำ ทั้งปัญหาด้านความจำระยะสั้น ปัญหาด้านความจำระยะยาว ปัญหาด้านการหลงลืม โดยมีสาเหตุมาจากทั้งอัลไซเมอร์ ดีเมนเชีย หรือ จากสาเหตุอื่น ๆ นั้น ทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ได้มีโปรแกรมดูแลสูงอายุกลุ่มนี้โดยเฉพาะ พร้อมด้วยทีมงานที่มีทักษะและความชำนาญสูง ขั้นตอนการดูแลเฉพาะด้าน ตลอดจนถึงกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุกลุ่มนี้อย่างเป็นพิเศษ...


ผู้สูงอายุที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ผู้สูงอายุบางท่านอาจมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์มีเครื่องช่วยหายใจหลายประเภท เพื่อสำหรับบริการผู้สูงอายุตามความเหมาะสม...


การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

ทีมงานของทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ยึดถือนโยบายการให้บริการผู้สูงอายุทุกท่านประดุจดังญาติสนิทและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการรับการดูแลระยะยาว โปรแกรมการดูแลระยะยาวของเรานั้น นอกจากจะมีการดูแลสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่องเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญแล้ว ทางเรายังจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่เพื่อความสนุกสนาน และ ความเพลิดเพลิน สำหรับผู้สูงอายุ...


ผู้สูงอายุที่ต้องการกายภาพบำบัด / พักฟื้นหลังผ่าตัด

สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการกายภาพบำบัดนั้น โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์มีศูนย์กายภาพบำบัด โดยทีมงานนักกายภาพบำบัดประสบการณ์สูง และเครื่องมือด้านกายภาพบำบัดครบครัน ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้รับการวางแผนรักษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตลอดจนถึงการรักษาที่เหมาะสม และสำหรับผู้สูงอายุพักฟื้นหลังผ่าตัดนั้น ช่วงเวลาพักฟื้นหลังการผ่าตัดถือเป็นช่วงเวลาสำคัญเป็นอย่างมากในการฟื้นฟูร่างกาย ทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์จึงได้มีการบริการด้านนี้โดยเฉพาะ ทั้งการดูแลทางด้านการแพทย์และการพยาบาลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนถึงขั้นตอนในการฟื้นฟูต...