438

สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านความจำ ทั้งปัญหาด้านความจำระยะสั้น ปัญหาด้านความจำระยะยาว ปัญหาด้านการหลงลืม โดยมีสาเหตุมาจากทั้งอัลไซเมอร์ ดีเมนเชีย หรือ จากสาเหตุอื่น ๆ นั้น ทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ได้มีโปรแกรมดูแลสูงอายุกลุ่มนี้โดยเฉพาะ พร้อมด้วยทีมงานที่มีทักษะและความชำนาญสูง ขั้นตอนการดูแลเฉพาะด้าน ตลอดจนถึงกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุกลุ่มนี้อย่างเป็นพิเศษ