858

โรงเรียนปัญญารักษ์การบริบาล ในเครือ ร.พ.โกลเด้นเยียส์ เปิดสอนและฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (6 เดือน) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการสอนโดยทีมแพทย์ พยาบาล คณาจารย์ ที่มีประสบการณ์สูงและมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการดูแลผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก ดูแลการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์การเรียนครบครันทันสมัย โดยเน้นมุ่งหวังให้นักศึกษามีคุณธรรม และความสามารถ เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เป็นผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพ

นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล เมื่อจบหลักสูตรการบริบาลแล้ว สามารถทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือทำงานส่วนตัว เฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ฯลฯ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโปรดคลิ๊ก www.panyarak.com