0

ดิฉันประทับใจในโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์เป็นอย่างมาก คุณพ่อสะอาดสะอ้าน สบายตัว และยังได้รับความรักความอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ ดิฉันดีใจที่เห็นคุณพ่อมีความสุข และประสบการณ์ดีๆ ในชีวิตระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์