0

โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์เยี่ยมมากเลยครับ โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ได้ช่วยเหลือผมมากเพราะผมก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรหากปราศจากโกลเด้นเยียส์ Hugh มีความสุข และอาหารก็มีประโยชน์ อัตราค่าบริการก็ย่อมเยาว์กว่าราคาค่าบริการในอเมริกามาก และ พยาบาลที่โกลเด้นเยียส์ก็ให้เวลากับผู้ป่วยมากกว่าอีกด้วย