498

ทีมงานของทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ยึดถือนโยบายการให้บริการผู้สูงอายุทุกท่านประดุจดังญาติสนิทและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการรับการดูแลระยะยาว โปรแกรมการดูแลระยะยาวของเรานั้น นอกจากจะมีการดูแลสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่องเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญแล้ว ทางเรายังจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่เพื่อความสนุกสนาน และ ความเพลิดเพลิน สำหรับผู้สูงอายุ