การแพทย์ / การพยาบาล

การดูแลรักษาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ แต่เนื่องด้วยภาวะการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ผู้สูงอายุบางท่านมีโรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดภาวะฉุกเฉิน อีกทั้งผู้สูงอายุบางท่านไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงเตรียมความพร้อมในการดูแลโดยมีทีมแพทย์ประจำและมีการดูแลด้านการพยาบาลเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง...


กายภาพบำบัด

ศูนย์กายภาพบำบัดโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ ให้การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโดยนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์สูง พร้อมทีมงานที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญ กับโปรแกรมการทำกายภาพบำบัดอันหลากหลายเพื่อความเหมาะสมกับผู้ที่เข้ารับการบริการแต่ละท่าน  เราดูแลทุกท่านด้วยความใส่ใจ จริงใจ เข้าใจปัญหาของแต่ละท่าน ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ผ่อนคลาย สนุกสนาน พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ทันสมัย ครบครัน ปลอดภัย...


รถพยาบาล

ศูนย์รถพยาบาล โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัย สำหรับทั้งการเคลื่อนย้ายและรับส่งผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเปิดให้การบริการตลอด 24 ชั่วโมง...


กิจกรรม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น สดชื่น สนุกสนาน โดยทีมงานของสถานพยาบาลผู้สูงอายุเราจะดูแลปรนนิบัติ ผู้สูงวัยและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ประดุจญาติสนิท...


กิจกรรมนอกสถานที่ / ท่องเที่ยว / ทัวร์ผู้สูงอายุ

นอกเหนือจากการบริการทางการแพทย์ และกิจกรรมผู้สูงอายุภายในสถานที่แล้วนั้น ทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ รวมถึงการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการจัดทัวร์ผู้สูงอายุไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อการพักผ่อน ความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน...


โภชนาการ

โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ บริการผู้สูงอายุทุกท่านด้วยโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ...


ตัดผม ทำผม ผู้สูงอายุ

เรามีบริการตัดแต่งทรงผมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีการจัดแต่งในหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับความพึงพอใจของแต่ละท่าน