1163

โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ บริการผู้สูงอายุทุกท่านด้วยโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

โภชนาการที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกขั้นตอนในการประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุ โดยเริ่มตั้งแต่การคัดสรรค์ส่วนประกอบและวัตถุดิบในการปรุงอาหารชั้นดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ตามด้วยขั้นตอนในการปรุงอาหารที่ถูกสุขอนามัยและพิถีพิถัน ห้องประกอบอาหารสะอาดถูกสุขอนามัย ตลอดจนถึงปริมาณและสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแต่ละท่าน และสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการอาหารเหลวนั้น ทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ก็มีบริการอาหารเหลวสูตรพิเศษ ที่ทรงคุณค่าทางโภชนาการและใหม่สดบริการสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะด้วยเช่นกัน