1027

ศูนย์รถพยาบาล โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัย สำหรับทั้งการเคลื่อนย้ายและรับส่งผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเปิดให้การบริการตลอด 24 ชั่วโมง