462

สวนลอยฟ้าบรรยากาศร่มรื่น สำหรับผู้สูงอายุพักผ่อน ออกกำลังกาย และพบปะสังสรรค์กับญาติ ๆ